Banegårdspladsen 8, 2.th, 8000 Aarhus C TLF 8619 8944

Personale

Kim Fisker

Kim Fisker

I forkontoret sidder min mand Kim Fisker. Kim har en bachelor i medicin og er cand. scient i Datalogi med bifag i økonomi. Han har forsket indenfor det medicinske felt både under studietiden i medicin og datalogi.

Vi er et fælles team, som vægter en fleksibel hverdag med høj service og kvalitet i patientbehandlingen.

Kim sidder ved telefonen og tager sig af tidsbestillinger og medicinbestillinger fra 9-12. Mellem 8 og 9 samt efter kl 12 har han patientkonsultationer.

Af kliniske opgaver tager han blodtryk, EKG, blodprøver, analyserer Hb, CRP, INR og BS. Han laver lungefunktionsundersøgelser ( spirometri) med og uden reversibilitet samt anstrengelsestest. Han vaccinerer, håndterer klinikkens urinundersøgelser og fjerner suturer.
Sammen står vi for kronikerkontroller af diabetikere og astma/KOL patienter løbende.